01/09/2016

Stad Aalst en hogescholen smeden nieuw ondernemend partnerschap

PERSBERICHT

Aalst, 1 september 2016.

Stad Aalst en hogescholen smeden nieuw ondernemend partnerschap
Ecosysteem Ondernemend Aalst brengt studenten en Aalstenaars samen

De stad Aalst en de hogescholen HoGent en Odisee starten dit jaar het project Ondernemend Aalst op. Daarmee willen ze de stad en het hoger onderwijs nog nauwer laten samenwerken met lokale bedrijven, (werkgevers)organisaties, jeugdverenigingen en studentenverenigingen. De HoGent nam het initiatief en zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie.  Behalve de bijdragen van de partners ontvangt het project subsidies van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van het Hermesfonds van de Vlaamse overheid en van de provincie Oost-Vlaanderen.

Ook in acht andere Vlaamse studentensteden gaat zo’n ondernemend ecosysteem van start. Het ecosysteem daagt jongeren tussen 18 en 25 jaar uit om meer ondernemend te worden en biedt een context waarin ze ondernemerschap ervaren. In Aalst zal dat onder meer gebeuren door het opzetten van een platform dat jongerenteams verbindt met mentoren (bedrijfsleiders, docenten, jeugdwerkers) om ondernemende ideeën uit te werken. Ook de jaarlijkse Ondernemersaward voor de meest gebeten ondernemer uit de regio wordt dieper verankerd.

Schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (CD&V): “Het project wil de drempel naar het zelf opstarten van ondernemende activiteiten verlagen. Zo gaan studenten en jongeren ondernemerschap  als een reële carrièrekeuze beschouwen, ook als ze geen economische achtergrond hebben. We verwachten hierdoor op termijn meer student-ondernemers en in het verlengde daarvan meer startende ondernemingen in de stad. We werken al geruime tijd goed samen met de HoGent en Odisee bij de organisatie van de Ondernemersaward, die na vijf jaar is uitgegroeid tot een gevestigd netwerkevent en recent ook bekroond werd met een internationale prijs. Mede dankzij dit project zal de Ondernemersaward verder verankerd worden.”

Ruth DeVreese en Anja Cornelis (HoGent): “Een dynamische stad als Aalst heeft nood aan de ‘vier B’s’: bewoners en bezoekers, maar ook bollebozen –  zoals de studenten van de hogescholen – en bedrijfsleiders. In Ondernemend Aalst roepen we die vier groepen op om creatieve ideeën te lanceren die de stad mee vormgeven. Die ideeën worden dan uitgewerkt door multidisciplinaire teams van studenten of startende ondernemers, gecoacht door ervaren mentoren die als rolmodel fungeren. Als vijfde ‘B’ zou je nog de beleidsmakers kunnen toevoegen, die de afgelopen jaren al intensief samenwerkten met de hogescholen. We hopen die samenwerking nog te kunnen versterken, voortbouwend op het succes van de Ondernemersaward.”

Joris De Lee (Odisee): “Dit project laat ons niet alleen toe om de goede samenwerking met HoGent en de stad Aalst verder te zetten, we kunnen ze verder uitbouwen en verbreden. We zullen ons niet langer beperken tot studenten in economische richtingen. Integendeel, alle studenten en zelfs niet-studerende jongeren zullen een ‘ondernemersbad’ krijgen. We zetten in op evenementen, opdrachten en projecten waarbij jongeren in nauw contact komen met ondernemers en organisaties in Aalst. Een rijke kruisbestuiving zal het gevolg zijn.”

Wil je mee bouwen aan het ecosysteem Ondernemend Aalst? Neem dan contact op met info@ondernemendinaalst.be.

Wil je deel uitmaken van het team? Solliciteer dan voor 8 september op volgende vacature: http://www.aalst.be/documenten/publicaties/economie_en_werk/publicatie_projectcoordinator.pdf

Subsidieverstrekkers
Het project Ondernemend Aalst loopt van 1/10/2016 tot en met 30/09/2018. Het projectbudget bedraagt 500.000 EUR. Hiervan ontvangen we 200.000 EUR steun van EFRO, 150.000 EUR van het Hermesfonds en 50.000 EUR van de provincie Oost-Vlaanderen.

 
 

28/04/2016

Frans Krauch van Viano wint Ondernemersaward 2016

PERSBERICHT

AALST, 28 april 2016

De HoGent en Odisee hebben hun jaarlijkse Ondernemersaward uitgereikt aan Frans Krauch van meststoffenbedrijf Viano. Het is al de vijfde keer dat beide hogescholen de meest gebeten ondernemer uit de regio Aalst bekronen. Frans Krauch ontving de award uit handen van de winnaar van vorig jaar, Bartel Dewulf van Belgocatering. Tijdens het drukbezochte evenement in Kaai 17 prees de nieuwe Aalsterse schepen van Economie Katrien Beulens het aanstekelijke enthousiasme van Ruth DeVreese en Anja Cornelis, de bezielers van de Ondernemersward.

Onder het motto ‘De kracht van creativiteit’ blijft de Ondernemersaward zich voortdurend vernieuwen. Daarom kreeg de Fablab Factory dit jaar een bijzondere plaats tijdens de uitreiking: Stijn de Mil demonstreerde de mogelijkheden van 3D-printing en laser-cutting aan het publiek. Creativiteit zit in het DNA van de Aalstenaars, aldus De Mil. Stefaan de Winter demonstreerde dat meteen met zijn fel gesmaakte, eigenzinnige blik op de genomineerden én op de Aalsterse actualiteit.

Sinds de start werkten al drieduizend studenten bedrijfsmanagement van de HoGent en Odisee mee aan de Ondernemersward. Ook dit jaar traden de studenten op als ambassadeur voor hun ondernemende rolmodellen. Naast Frans Krauch behoorden twee duo’s tot hun top-drie van innovatieve en geëngageerde ondernemers: Yves Snoeren en Jeroen Plattiau van Green Bananas en Philippe Vlaemminck en Siegert Dierickx van Multiminds. Verden werden traditiegetrouw ondernemende oud-studenten in de schijnwerpers gezet. Voor Odisee was dat Francis Meersseman van de Aalsterse mode- en designzaak Pastoor, voor de HoGent was het Michel De Wachter, specialist in video commerce van Appiness. De jaarlijkse award voor de meest geslaagde herstarter ging naar Philip Oosterlinck van het adviesbureau Oxalis Consult

Op zijn vijfde verjaardag is de Ondernemersaward de stuwende kracht voor meer en sterker ondernemerschap in de streek rond Aalst. Het steeds toenemend aantal enthousiaste deelnemers bewijst dat dit studentenproject een dynamiserend effect heeft op het ondernemerschap in een hele regio. Zelfs de internationale erkenning bleef niet uit. Eerder dit jaar werd het initatief door de Amerikaanse vereniging voor ondernemerschapsbevordering USASBE bekroond als excellent buitenlands programma voor ondernemerschapsonderwijs.

 
 
 
 
 

19/02/2016

Ideecafé 18 februari 2016

Het Business Café is als concept geïntroduceerd door het Centrum voor Ondernemen van de HoGent. Studenten en ondernemers komen samen voor een panelgesprek rond ondernemerschap en inspirerende figuren delen hun ervaringen als startende of groeiende ondernemer met het jonge publiek. Dit Business Café maakte studenten vertrouwd met collega-studenten die tijdens hun opleiding gestart zijn als ondernemer.

Op 18 februari verzamelden een honderdtal Odisee studenten van de richtingen Office Management en Bedrijfsmanagement op Campus Aalst, voor een ideecafé rond ondernemerschap en ondernemingszin.

De gastsprekers

Op het programma stond een panelgesprek, waarin volgende drie ondernemers een boeiende en eerlijke getuigenis gaven:
•  Philippe Jans: zaakvoerder van Biolectric. Deze onderneming bouwt kleine biogas installaties die op basis van boerderijeigen mest, groene elektriciteit en warmte genereren.
•  Karl Huylebroeck: staat aan het hoofd van Roltex, producent van dienbladen en kunststof horecabenodigdheden voor professionele catering.
•  Jos Thys: Zaakvoerder van Rijp Advies, raadgever familiebedrijven.

De ondernemers brachten hun verhaal over ondernemen, met vallen en opstaan, met leuke en minder leuke aspecten. Wat hen drijft is hun passie, als motor van hun succes.
Het belang van ondernemerschap maar ook ondernemingszin werd sterk benadrukt naar de studenten toe. Studenten werden uitgedaagd om vanaf nu actief te reflecteren over zichzelf, en over de toekomst die ze willen uitbouwen.

En wat is het advies naar studenten met ondernemersideeën? Volg uw passie. Get up and GO!

Je kan blijven analyseren en twijfelen, maar op een gegeven moment moet je DOEN! Aarzel niet en zet de stap.”


25/01/2016

Amerikaanse erkenning voor Ondernemersaward HoGent

PERSBERICHT
AALST, 25 januari 2016

De Ondernemersaward van de HoGent werd gisteravond in San Diego (V.S.) bekroond als excellent buitenlands programma voor ondernemerschapsonderwijs. De Amerikaanse vereniging voor ondernemerschapsbevordering USASBE koos de HoGent uit vijf internationale kandidaten. Ze erkent daarmee de Ondernemersaward als een innovatieve bijdrage tot ondernemerschapsonderwijs met grensoverschrijdend potentieel.
Het project stimuleert de ondernemingszin van studenten, creëert een positief imago rond ondernemerschap en maakt studenten vertrouwd met ondernemers.

Ruth DeVreese en anja Cornelis zijn de onvermoeibare bezielers van de Ondernemersaward. In San Diego namen zij het op tegen collega's uit India, Spanje, Hongarije en Mexico en werden ze als beste geselecteerd door een internationale jury. Als winnaars zullen ze de komende jaren zelf namens de HoGent in de jury zetelen.

De Ondernemersaward voor de meest gebeten ondernemer uit regio Aalst wordt al sinds 2012 jaarlijks uitgereikt. Het is een samenwerking tussen de HoGent, Odisee en de stad Aalst, met financiële steun van het Agentschap Ondernemen. De studenten bedrijfsmanagement spelen daarbij een hoofdrol. De eerstejaars nomineren gepassioneerde ondernemers met een hart voor innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hun collega's van het tweede jaar maken een eerste selectie op basis van voorstellingen door de eerstejaarsstudenten. Het jaarlijkse slotevent rond de uitreiking is in korte tijd uitgegroeid tot hét feest voor ondernemen in Aalst.

Na een nominatie voor de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering in 2014 is de bekroning door USASBE een mooie erkenning voor jarenlang ondernemend onderwijs op de campus Aalst van de HoGent. Op 28 april 2016 wordt de Ondernemersaward voor de vijfde keer uitgereikt.


26/10/2015

Wie volgt Bartel Dewulf van Belgocatering op?

PERSBERICHT
Aalst, 15 oktober 2015

De stad Aalst en de Aalsterse hogescholen gaven 15 oktober 2015 het startschot voor de al vijfde editie van de Ondernemersaward. Alle eerstejaarsstudenten Bedrijfsmanagement HoGent en Odisee worden warm gemaakt om een gepassioneerde ondernemer te nomineren voor de prestigieuze wedstrijd. Deze nieuwe lichting studenten zijn de ambassadeurs van de kandidaat-ondernemers die meedingen naar de gegeerde prijs van ‘meest gebeten ondernemer’.  De winnaars van 2015 gaven de studenten alvast enkele tips om te winnen: 'Kies een ondernemer waar je echt naar opkijkt en denk aan een extra touch tijdens je voorstelling: ons aangeboden hapje in samenwerking met Belgocatering werd gretig gesmaakt, en dan gaan de punten ook hoger..'

Positieve rolmodellen stimuleren de opstart van een eigen zaak. Studenten ervaren het persoonlijke contact met een echte ondernemer in hun eerste opleidingsjaar als een echte meerwaarde. De vorige edities waren heel succesvol en konden op ruime belangstelling van zowel ondernemers als studenten rekenen. Verkozen meest gebeten ondernemers zijn Luc De Bisschop van L-Door (2012), Sanne Nieulandt van Nieulandt Recycling (2013) en Kristof Breaem van Medec (2014).
Nu is de vraag: wie volgt de meest gebeten ondernemer van 2015, Bartel Dewulf van Belgocatering, op?

Bent u of kent u een ondernemer die voor de award van ‘beste ondernemer regio Aalst’ in aanmerking komt en die zijn/haar engagement wil geven aan studenten, neem dan contact op met info@ondernemendinaalst.be
De Ondernemersaward wil de ondernemingszin van studenten stimuleren. Via een jaarlijks event leren ondernemers uit de regio Aalst en studenten van de Aalsterse hogescholen elkaar kennen. Door contact met deze ondernemers raken zij vertrouwd met ondernemen en leren tegelijkertijd hun toekomstige werkveld kennen. Deze award is een unieke samenwerking tussen de twee aanwezige hogescholen in Aalst (HoGent en Odisee). Daarnaast zijn het Agentschap Ondernemen, de stad Aalst, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, JCI Aalst, de Stichting Onderwijs & Ondernemen en het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen de bevoorrechte partners.

De oproep ‘brugprojecten economie-onderwijs’ geeft steun aan samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld die ondernemerschap bij schoolgaande jeugd stimuleren. Daarbij moeten er nieuwe vormen van kennisuitwisseling tot stand gebracht worden en ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en op competenties die de ondernemingszin stimuleren. Het Agentschap Ondernemen wil met deze oproep ijveren voor meer en sterker ondernemerschap en komt daarmee tegemoet aan het beleidsaccent ‘de open ondernemer’ van minister-president Kris Peeters zoals dit opgenomen werd in Vlaanderen in Actie (ViA). Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële steun van de stad Aalst, Randstad, KPMG, Belfius, Securex, Cottyn en de provincie Oost-Vlaanderen.

PRAKTISCH
Meer info over de Ondernemersaward: www.ondernemersaward.be

BLIJF OP DE HOOGTE VAN HET VERDERE VERLOOP VAN DE ONDERNEMERSAWARD
Facebook.com/ondernemersaward
@ondernemersaw


16/06/2015

Beeldmateriaal Ondernemersaward 7 mei 2015

Wil je alle beeldmateriaal en informatie van het event op 7 mei rustig bekijken of gebruiken?

Al onze filmpjes staan verzameld op Youtube

Voorstelling 'meest gebeten ondernemer' Bartel Dewulf van Belgocatering
Genomineerde Sonja Moens  van Ons Dagelijks Groen
Genomineerde Wouter Danckaert en Jelle Vlassenbroeck  van Inside Matters
Meest gebeten herstarter Ignace Wils  van Olivia & Jules

Alle info over het event op 7 mei vind je ook terug via:

- foto’s van de bruisende receptie: Receptie Ondernemersaward 2015
- een sfeerverslag is te bekijken via Aalst.TV: Bartel Dewulf wint Ondernemersaward 2015
- de presentaties en beeldmateriaal: Presentatie ondernemersaward 2015

Wil je bijkomende info of heb je suggesties neem zeker Contact op.


08/05/2015

Ondernemersaward 2015

Bartel Dewulf van Belgocatering mocht gisteren de Ondernemersaward 2015 in ontvangst nemen. Deze award wordt jaarlijks door de HoGent en Odisee uitgereikt aan de meest gebeten ondernemer uit de regio Aalst. De feestelijke uitreiking is in korte tijd uitgegroeid tot hét event voor ondernemen in Aalst. Tijdens het drukbezochte slotfeest in Kaai 17 ontving hij de prijs uit handen van de winnaar van vorig jaar, Kristof Braem van Medec.

Het recept van de Ondernemersaward is ondertussen al bekend. Eerstejaarsstudenten bedrijfsmanagement van de HoGent en van Odisee nomineren gepassioneerde ondernemers met een hart voor innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hun collega’s van het tweede jaar maken een eerste selectie op basis van voorstellingen door de eerstejaarsstudenten. Naast Bartel Dewulf van Belgocatering behoorden dit jaar ook Sonja Moens van Ons Dagelijks Groen en Wouter Danckaert en Jelle Vlassenbroeck van Inside Matters tot de top drie van genomineerden. Samen met de andere gebeten ondernemers werden ze door comedian Stefaan De Winter voorgesteld in een hilarisch en typisch Aalsters filmpje.

Zoals steeds zetten de hogescholen ook ondernemende oud-studenten in de spotlights. Voor de HoGent viel de eer te beurt aan Pieterjan Lemmens, oud-student KMO-management, die in 2013 instapte in het familiebedrijf Lemmens Confectie. Odisee koos voor Wim Van Damme, die na verschillende bedrijfservaringen het boekhoudkantoor Profit & Tax oprichtte. De award voor de meest geslaagde herstarter ging naar Ignace Wils van Olivia&Jules (voorheen De Duurzame Drukker).

De Ondernemersaward ontstond binnen het project ‘Ondernemend Aalst’, dat de brug slaat tussen onderwijs en bedrijfswereld en wordt gesteund door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid. Administrateur-generaal Bernard De Potter noemde het een van de meest geslaagde brugprojecten. De voorbije vier jaar ontstond een hecht en vruchtbaar netwerk tussen de Aalsterse hogescholen, het stadsbestuur en de lokale ondernemers. Het project loopt eind 2015 ten einde maar ook na afloop willen de partners de interactie levendig houden. Burgemeester Christoph D’Haese en schepen van Economie Paul Stockman kondigden tijdens de uitreiking dan ook aan dat de dienst Economie van de stad Aalst, in nauwe samenwerking met de hogescholen, de organisatie van de Ondernemersaward vanaf 2016 zal voortzetten.


10/12/2014

Ideecafé 04 december 2014

‘De toekomst van je onderneming’, daarover ging het tijdens het ideecafé dat op donderdagavond 4 december plaatsvond in de gezellige ontmoetingsruimte van de HoGent Campus Aalst. De avond begon met een pittige getuigenis door Pieter-Jan Lemmens, pas afgestudeerd KMO-manager van de HoGent, die vertelde over zijn recente intrede in het familiebedrijf Lemmens Confectie.

Vervolgens kwamen de technische experten aan het woord. Het zal de aanwezige studenten en ondernemers wel even hebben geduizeld bij de vele juridische, fiscale en financiële kwesties die de kop opsteken bij het overdragen en overnemen van een onderneming. Maar bedrijfsrevisor Joris Mertens (KPMG) en bankier Jan Callebaut (Belfius regio Aalst) wisten alles helder en beknopt te duiden. Tot slot gaven Julie Voet (Securex) en Frans Van de Ven (Galilei) aankomende overnemers een aantal concrete tips mee. Ze legden uit hoe degene die een onderneming overneemt zijn of haar eerste honderd dagen als nieuwe leidinggevende zonder kleerscheuren kan doorkomen en voor een duurzaam change management kan zorgen.

Het was ongetwijfeld inspirerend voor de aanwezige studenten en hun ouders van de Aalsterse hogescholen, de ondernemers van morgen. Na afloop bleven de  experten nog volop beschikbaar om vragen uit het publiek te beantwoorden. Advocaat Marc Cottyn leidde de avond in goede banen en wees het publiek op de juridische kwesties bij een overdracht/overname. Een aangename netwerkreceptie zorgde voor de nodige animatie en inspiratie. Ook op die manier toonde het ideecafé ‘De toekomst van je onderneming’ eens temeer hoe, voortbouwend op de expertise  van de Aalsterse hogescholen, in de stad een levendige wisselwerking op gang komt tussen hoger onderwijs en ondernemerschap.

Dit Ideecafé kadert binnen het brugproject ‘Ondernemend Aalst’. De oproep brugprojecten economie-onderwijs geeft via een wedstrijdprocedure steun aan samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld die tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd – van kleuterschool tot universiteit – te stimuleren. Daarbij moet het gaan om het tot stand brengen van nieuwe vormen van kennisuitwisseling en ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en op het aanleren van competenties ter stimulering van de ondernemingszin. Het Agentschap Ondernemen wil met deze oproep ijveren voor meer en sterker ondernemerschap en komt daarmee tegemoet aan het beleidsaccent ‘de open ondernemer’ in het kader van Vlaanderen in Actie (ViA).


14/10/2014

Startschot vierde editie Ondernemersaward

"Wie is het meest gebeten door ondernemen?"
Dat is de vraag waarop de hogeschoolstudenten van Aalst  voor het vierde jaar op rij een antwoord zoeken.
Het startschot is vandaag gegeven op de campus HoGent te Aalst. De schepen van Economie van de stad Aalst verwelkomde de studenten en de project-coördinatoren lichtten het project toe.
De eerstejaarsstudenten bedrijfsmanagement van HoGent en Odisee (campus Aalst) nomineren gepassioneerde ondernemers met een hart voor innovatie en maatschappelijk ondernemen als kandidaten voor de felbegeerde Ondernemersaward. Ze presenteren die ondernemende rolmodellen aan hun collega's van het tweede jaar, die een eerste selectie maken.

Tijdens een groots slotevent op het einde van het academiejaar wordt de Ondernemersaward uitgereikt aan de meest gebeten ondernemer van Aalst. De winnaar wordt verkozen door het publiek en de derdejaarsstudenten. Via de Ondernemersaward wil de HoGent het taboe op falen doorbreken, vooroordelen tegenover ondernemerschap wegnemen en vooral de ondernemingszin van haar studenten vergroten.

Sinds de start in 2012 zijn ongeveer 2.000 studenten bij het project betrokken. Hun belangstelling voor ondernemerschap groeit en ze leren presenteren, netwerken en organiseren. Voor de ondernemers is het project een unieke gelegenheid om hun kennis en ervaring te delen met een grote groep geïnteresseerde jongeren. Bovendien is dankzij de Ondernemersaward een hecht netwerk ontstaan tussen de hogescholen, het stadsbestuur en de lokale ondernemers.
Een waar feest van het ondernemen dus!

De oproep brugprojecten economie-onderwijs geeft via een wedstrijdprocedure steun aan samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld dit tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd – van kleuterschool tot universiteit – te stimuleren. Daarbij moet het gaan om het tot stand brengen van nieuwe vormen van kennisuitwisseling en ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en op het aanleren van competenties ter stimulering van de ondernemingszin. Het Agentschap Ondernemen wil met deze oproep ijveren voor meer en sterker ondernemerschap en komt daarmee tegemoet aan het beleidsaccent ‘De open ondernemer’ in het kader van Vlaanderen in Actie (ViA).


27/05/2014

Ondernemersaward Belgisch genomineerde voor Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

De jaarlijkse wedstrijd "Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering", georganiseerd door de Europese Commissie, beloont overheids- of publiek-private initiatieven die ondernemerschap op nationaal, lokaal of regionaal vlak ondersteunen. De FOD Economie onthult de 2 Belgische genomineerden die ons land vertegenwoordigen in de Europese selectie.
Een onafhankelijke jury, samengesteld uit onder meer vertegenwoordigers uit de academische wereld, de beroepsopleiding, de kmo-beroepsorganisaties en de betrokken federale en regionale overheden, weerhield de "Ondernemersaward"  in de categorie ‘bevordering van ondernemingszin’. Naast de Ondernemersaward werd "Affaires de Femmes, Femmes d'Affaires" van Crédal Entreprendre ASBL genomineerd voor deelname in de categorie ‘bevorderen van skills’.

De finale van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering vindt plaats op 2 oktober 2014 te Napels (Italië). 

http://economie.fgov.be/nl/modules/pressrelease/s4/20140522_prix_europeens_promotion_esprit_entreprise_2014.jsp?referer=tcm:325-248454-64

http://moneytalk.knack.be/economie/geld-en-beurs/geldzaken/finance/twee-belgische-genomineerden-voor-europese-awards-voor-ondernemerschapsbevordering/article-4000637881336.htm

 


19/05/2014

Beeldmateriaal Ondernemersaward 8 mei 2014

Wil je alle beeldmateriaal en informatie van het event op 8 mei rustig bekijken of gebruiken?

Al onze filmpjes staan verzameld op Youtube

Voorstelling 'meest gebeten ondernemer' Kristof Braem van Medec : http://www.youtube.com/watch?v=6oaaGsI3wXI
Genomineerde Koen Valckenier van Valckenier Groep:http://www.youtube.com/watch?v=zOgXv6neyF0
Genomineerde Jan Pieter De Nul van Ondernemingen Jan De Nul NV:http://www.youtube.com/watch?v=XCv_s2unjmY
Meest gebeten herstarter Marc De Wulf van Smuk:http://www.youtube.com/watch?v=wJMJykS4qCQ

Alle info over het event op 8 mei vind je ook terug via:

- beeldverslag van de avond: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325911600867187.1073741844.115455405246142&type=3 
- foto’s van de bruisende receptie: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325598414231839.1073741843.115455405246142&type=3
- een sfeerverslag is te bekijken via Aalst.TV: http://www.aalst.tv/artikel/nieuws/ondernemersaward-groot-succes
- de presentaties en beeldmateriaal: http://www.slideshare.net/ruthdevreese/ondernemersaward2014-slideshare

Wil je bijkomende info of heb je suggesties neem zeker contact op.


12/05/2014

Kristof Braem van Medec wint Ondernemersaward 2014

De HoGent en HUB-KAHO hebben de felbegeerde Ondernemersaward uitgereikt. Dit jaar bekroonden ze Kristof Braem van Medec als meest gebeten ondernemer uit de regio Aalst. Daarnaast zetten de hogescholen ondernemende oud-studenten in het zonnetje: Robby Baeyens van Inbraakveilig en Daan De Schrijver, Laurent Dewilde, Rémy Tanghe en Ewoud Victor van Safe-Box Belgium. De award voor de beste herstarter ging naar Marc De Wulf van SMUK. De hogeschoolstudenten van Aalst schoven de winnaars naar voren als hun rolmodellen in ondernemerschap.

Al voor de derde keer op rij nomineerden eerstejaarsstudenten bedrijfsmanagement van de HoGent en van HUB-KAHO gepassioneerde ondernemers met een hart voor innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de Ondernemersaward. Hun collega’s van het tweede jaar maakten een eerste selectie op basis van voorstellingen door de eerstejaarsstudenten. Dit jaar bestond de top drie van genomineerde ondernemers uit Kristof Braem van Medec, Jan Pieter De Nul van Ondernemingen Jan De Nul NV en Koen Valckenier van Valckenier Groep. Tijdens het grootscheepse slotevent in Kaai 17 ontving Kristof Braem van Medec de Ondernemersaward uit handen van de winnaar van 2013, Sanne Nieulandt.

Het event was toe aan zijn derde editie en barst uit zijn voegen. De inschrijvingen werden ruim op voor-hand stopgezet. Het is hét feest voor ondernemen in Aalst, voor jong en oud. De mix van studenten en ondernemers is meer dan succesvol. Lokaal Aalsters talent en oud-studenten van de HoGent en HUB-KAHO speelden live muziek tijdens de show. Daarna kon het publiek proeven van lokaal komisch talent en een glaasje nuttigen in het Kleinste Cafeetje van Stefaan De Winter. Een Gentse toets kan niet ontbreken op de avond. Jan Matthys was toerist van dienst en nam geweldige foto’s als herinnering aan deze spetterende editie.

De Ondernemersaward past binnen het brugproject ‘Ondernemend Aalst’. Daarmee willen de HoGent en HUB-KAHO, met steun van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid, de ondernemingszin van hun studenten vergroten, vooroordelen tegenover ondernemerschap wegnemen en het taboe op falen doorbreken. Voor de ondernemers is het project een unieke gelegenheid om hun kennis en ervaring te delen met een grote groep geïnteresseerde jongeren. Bovendien is dankzij de Ondernemersaward een hecht  netwerk ontstaan tussen de hogescholen, het Aalsterse stadsbestuur en de lokale ondernemers.

De oproep brugprojecten economie-onderwijs geeft via een wedstrijdprocedure steun aan samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld dit tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd – van kleuterschool tot universiteit – te stimuleren. Daarbij moet het gaan om het tot stand brengen van nieuwe vormen van kennisuitwisseling en ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en op het aanleren van competenties ter stimulering van de ondernemingszin. 


05/05/2014

Mijn trofee blijft staan!

Bijna is het zo ver. Donderdag kennen we de meest gebeten ondernemers… HoGent en KAHO Sint-Lieven reiken de prestigieuze Ondernemersaward uit, een bekroning voor de meest gebeten ondernemer uit de regio Aalst. Daarnaast zetten de hogescholen twee ondernemende oud-studenten in het zonnetje, is er een award voor beste herstarter en geven studenten aan wie hun rolmodellen in ondernemerschap zijn.

Al voor de derde keer op rij nomineren de eerstejaarsstudenten bedrijfsmanagement van de HoGent en van KAHO Sint-Lieven gepassioneerde ondernemers met een hart voor innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid als kandidaten voor de Ondernemersaward. Deze organisatie is op twee jaar tijd uitgegroeid tot the place to be in Aalst. Op de avond wordt er heel wat Aalsters talent in de kijker gezet.

Maar wat betekent die trofee eigenlijk voor Sanne Nieulandt, de winnaar van de Ondernemersaward 2013?

Mijn trofee blijft staan!

Het staat nog steeds heel mooi aan ons onthaal te blinken, mijn plakkaatje van “Meest Gebeten Ondernemer”. Logisch, want ik ben ook ei zo na een jaar na datum, nog altijd even trots én verwonderd dat ik die eer in mijn eigen geschiedenisboek heb kunnen schrijven. Laat het immers heel duidelijk zijn, het ís ook een eer om die erkenning te krijgen. Studenten uit de regio die je selecteren, hun meer ervaren collega’s die je nomineren en een zaal met driehonderd laatstejaars en ondernemers die jou uit een kopgroep sterke kandidaten als winnaar positioneren. Met een klepper als Luc De Bisschop die ik mag opvolgen en ondernemend vuurwerk dat klaar zit om op hun beurt mij op te volgen, is die “Meest Gebeten Ondernemer” eigenlijk echt geen vrijblijvende spielerei.  Integendeel. Op enkele jaren tijd is die organisatie gegroeid naar iets waar onze lokale economie naar uitkijkt. En bij wil zijn, als ik de geruchten over de inschrijvingenstroom mag geloven.

Dus ja, ik glimlach nog elke morgen eens naar “mijn” trofee. Ook, of misschien vooral, als het eens een dag met wat minder goesting is. Het is op zo’n moment immers niet alleen een hart onder riem. Maar ook een herinnering aan de verantwoordelijkheid die we allemaal dragen. Ik blijf geloven in de economie als motor van onze samenleving en dus is het meer dan ooit aan ons, ondernemers, om er voor te zorgen dat we er allemaal hard blijven tegen aan gaan. Elke dag. En dat we jonge mensen stimuleren om er mee in te vliegen. Ook elke dag. En heel misschien kan is dat nog het grootste voordeel van deze award. Dat jonge, pas afgestudeerde, hongerige mensen, door de microbe gebeten worden. Misschien moeten we daar nog iets meer op inzetten en er nog meer voor zorgen dat die jongelui in contact komen met de ervaren ratten. Ik sta in elk geval paraat. Ook als ik na acht mei opnieuw “Meest Gebeten Ondernemer” af ben. Hoewel ik stiekem hoop dat eigenlijk gewoon altijd te kunnen blijven. Mijn trofee zal in elk geval altijd blijven staan. Alleen al voor die dagelijkse glimlach.

De Ondernemersaward past binnen het brugproject ‘Ondernemend Aalst’. Daarmee willen de HoGent en KAHO Sint-Lieven, met steun van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid, de ondernemingszin van hun studenten vergroten, vooroordelen tegenover ondernemerschap wegnemen en het taboe op falen doorbreken. Voor de ondernemers is het project een unieke gelegenheid om hun kennis en ervaring te delen met een grote groep geïnteresseerde jongeren. Bovendien is dankzij de Ondernemersaward een hecht netwerk ontstaan tussen de hogescholen, het Aalsterse stadsbestuur en de lokale ondernemers.

De oproep brugprojecten economie-onderwijs geeft via een wedstrijdprocedure steun aan samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld dit tot doel hebben het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd – van kleuterschool tot universiteit – te stimuleren. Daarbij moet het gaan om het tot stand brengen van nieuwe vormen van kennisuitwisseling en ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en op het aanleren van competenties ter stimulering van de ondernemingszin. Het Agentschap Ondernemen wil met deze oproep ijveren voor meer en sterker ondernemerschap en komt daarmee tegemoet aan het beleidsaccent ‘De open ondernemer’ in het kader van Vlaanderen in Actie (ViA).


21/02/2014

Ontbijtsessie voor de genomineerde ondernemers

PERSBERICHT
Aalst, 20 februari 2013

Vanmorgen werden de genomineerden van de Ondernemersaward 2014 getrakteerd op een ontbijtsessie. De winnaar van 2013, Sanne Nieulandt van Nieulandt Recycling, verwelkomde de nieuwe lading genomineerde ondernemers en het project werd toegelicht door de projectcoördinatoren. Achteraf werden de aanwezige gebeten ondernemers geïnspireerd door trendwatcher Herman Konings.

De Ondernemersaward wil de ondernemingszin van studenten stimuleren. Via een jaarlijks event leren ondernemers uit de regio Aalst en studenten van de Aalsterse hogescholen elkaar kennen. Zo raken studenten vertrouwd met ondernemen en leren ze hun toekomstige werkveld kennen. Ondernemers krijgen dan weer meer contact met de hogescholen. Alle studenten van de opleiding bedrijfsmanagement (afstudeerrichtingen accountancy-fiscaliteit, financiën-verzekeringen, marketing en KMO-management) van zowel HoGent als KaHo worden actief bij deze award betrokken.

Om de genomineerde ondernemers vertrouwd te maken met het project, werden zij op de campus Aalst getrakteerd op een ontbijtsessie. Het ontbijt werd verzorgd door studenten van de leeronderneming AKP-Events. Het engagement van zowel ondernemers als studenten is cruciaal voor het welslagen van de Ondernemersaward. De eerstejaarsstudenten Bedrijfsmanagement zijn immers de ambassadeurs van de deelnemende ondernemers. Zij moeten hun beste beentje voorzetten bij de voorstelling van hun favoriete ondernemer maar om dit mogelijk te maken moeten de ondernemers op hun beurt tijd vrijmaken voor de studenten. Op 8 mei 2014 wordt de meest gebeten ondernemer van Aalst verkozen door het aanwezige publiek waaronder de burgemeester, de ondernemers en onze laatstejaarsstudenten.

Positieve rolmodellen stimuleren het starten van een eigen zaak. Vandaar dat er op de ondernemersaward ook ondernemers in de kijker worden gesteld die oud-studenten zijn. Binnen dit project worden niet enkel de positieve aspecten van ondernemerschap belicht  maar willen we falen bespreekbaar maken. De angst om te falen is immers een belangrijke rem op het starten van een eigen zaak. Vandaar dat er ook een categorie herstarter is.

Deze award is een unieke samenwerking tussen de twee hogescholen in Aalst (HoGent en KAHO Sint-Lieven). Daarnaast zijn het Agentschap Ondernemen, de stad Aalst, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, JCI Aalst, het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen, het Centrum voor Ondernemen en de Stichting Onderwijs & Ondernemen bevoorrechte partners.

De oproep ‘brugprojecten economie-onderwijs’ geeft steun aan samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld die ondernemerschap bij schoolgaande jeugd stimuleren. Daarbij moeten er nieuwe vormen van kennisuitwisseling tot stand gebracht worden en ligt de focus op sensibiliseringsprojecten en op competenties die de ondernemingszin stimuleren. Het Agentschap Ondernemen wil met deze oproep ijveren voor meer en sterker ondernemerschap en komt daarmee tegemoet aan het beleidsaccent ‘de open ondernemer’ van minister-president Kris Peeters zoals dit opgenomen werd in Vlaanderen in Actie (ViA).

Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële steun van de stad Aalst, Randstad, KPMG, Belfius, Securex en de provincie Oost-Vlaanderen.

Meer info en partners:
www.agentschapondernemen.be
www.vlaandereninactie.be


16/02/2014

Handig overzicht beeldmateriaal

Wij krijgen regelmatig vragen over het gebruik van ons beeldmateriaal. Alle kennis die we vergaren willen we heel graag delen. Alle beeldmateriaal over de Ondernemersaward, verspreid over deze site, vind je dan ook terug in een handig overzicht op youtube . Veel kijkplezier!


25/04/2013

Meest gebeten ondernemers 25 april 2013

Op 25 april hebben de HoGent en KaHo de winnaars van de Ondernemersaward verkozen. De meest gebeten ondernemer uit Aalst is Sanne Nieulandt van Nieulandt Recycling. Binnen de categorie oud-studenten werden Niels De Block en Robin Vergauwen van James Drivers en Hilde De Winne van SOS De Winne in de kijker gesteld. De meest gebeten herstarters zijn Willem Van den Berghe en Kathleen De Smet.

Via dit project, de kroon op een jaar projectwerk binnen het brugproject Belfa, willen de HoGent en KaHo ondernemerschap stimuleren en in een positief daglicht stellen aan de hand van positieve rolmodellen. De award kon op heel veel belangstelling rekenen. Zowel studenten, ondernemers, onderwijzend personeel als beleidsmakers waren aanwezig.

De top drie van genomineerde ondernemers bestond uit Bruno De Lathauwer (Reizen De Lathauwer-Live To Travel), Sanne Nieulandt (Nieulandt Recycling) en Filip Vanlaethem (Roof Technology & Solutions). Uiteindelijk werd Sanne Nieulandt door de meer dan 300 aanwezige deelnemers als meest gebeten ondernemer in Aalst verkozen.

Alle studenten bedrijfsmanagement die in Aalst studeren, werden bij dit event betrokken. Voor hen is een ideaal rolmodel iemand die iets ouder is en hetzelfde carrièrepad heeft bewandeld. (Oud-)studenten zijn daarbij ideaal en daarom was er ook een categorie voor de alumni en studenten van beide onderwijsinstellingen. KaHo is trots op Hilde De Winne van SOS De Winne. HoGent stelde Niels De Block en Robin Vergauwen van James Drivers voor, allebei nog student en ondertussen al ondernemer.

Karel Van Eetvelt (Unizo) en Bernard De Potter (Agentschap Ondernemen) gaven mee dat falen geen taboe mag zijn in de ondernemerswereld. Zij reikten daarom de award voor beste herstarter uit aan Willem Van den Berghe en Kathleen De Smet van Interbergco.

De Ondernemersaward is een unieke samenwerking tussen de twee hogescholen in Aalst (HoGent en KaHo SintLieven). Daarnaast zijn het Agentschap Ondernemen, de stad Aalst, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, JCI Aalst en het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen bevoorrechte partners. Dit project is tot stand gekomen met de steun van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid, dat naast het geven van directe steun aan ondernemingen ook de drijvende kracht wil zijn achter meer en sterker ondernemerschap in Vlaanderen en dit in het kader van de ViA-doorbraak ‘de open ondernemer’. Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële steun van de stad Aalst, Randstad, TechData, Belfius en Securex

Een sfeerverslag vind je op:

www.aalst.tv.
www.aalst.be.


15/03/2013

Business Café 15 maart 2013

Business Café
Ondernemen: ook iets voor jou?

Op de campus Aalst van de HoGent wordt ondernemerschap op verscheidene vlakken gestimuleerd. Tijdens de business cafés worden inspirerende figuren uitgenodigd om hun ervaringen als startende of groeiende ondernemer te delen. Deze keer was het thema ‘Ondernemen: ook iets voor jou?’

Het Business Café werd georganiseerd op de campus Aalst in samenwerking met het team van de Ondernemersaward. Zo konden studenten met al hun vragen over jobs en stages meteen terecht bij de sponsors van de Ondernemersaward.

De gastsprekers
Er waren vier centrale gasten. Niels De Block van James’ Drivers beet de spits af en raadde studenten aan om zich te omringen met mensen die hun vak kennen. Niels studeert momenteel onder examencontract om de combinatie van studeren en ondernemen mogelijk te maken.

Astrid De Smedt, derdejaarsstudente KMO-management, bracht haar zakenpartner Mario Van de Voorde mee. Astrid is momenteel de opstart van een onderneming in de reissector (YGED) aan het voorbereiden. Zij gaf de tip om gebruik te maken van ervaren ondernemers en ziet in Mario, winnaar van de wedstrijd Jonge Ondernemer Oost-Vlaanderen 2012, haar ideale coach.

Angelique Dupré, bezeten van koersen, maakte de studenten duidelijk hoe je van je passie je inkomen kan maken.

Als laatste gast van het Business Café vertelde Pieter-Jan Lemmens over zijn eerste stappen in het familiebedrijf. Pieter-Jan studeert dit jaar af als bachelor KMO-management en is van plan om daarna met zijn vader een bedrijf te runnen in Erpe-Mere.

Het is belangrijk studenten vertrouwd te maken met ondernemerschap. Wie via familie of vrienden niet in contact komt met ondernemers, heeft er vaak geen idee van wat ondernemen inhoudt en kan (verkeerde) vooroordelen hebben. De HoGent heeft verschillende initiatieven om studenten te laten proeven van het ondernemerschap. Zo vindt naast dit Business Café op 25 april de Ondernemersaward plaats.


28/02/2013

Ontbijtsessie genomineerde ondernemers 28/02/2013

Vanmorgen werden de genomineerden van de Ondernemersaward 2013 getrakteerd op een ontbijtsessie. De winnaar van 2012, Luc De Bisschop van L-Door, verwelkomde de genomineerde ondernemers en het project werd toegelicht door de projectcoördinatoren. Achteraf werden de aanwezige gebeten ondernemers geïnspireerd door trendwatcher Herman Konings.

De Ondernemersaward wil de ondernemingszin van studenten stimuleren. Via een jaarlijks event leren ondernemers uit de regio Aalst en studenten van de Aalsterse hogescholen elkaar kennen. Zo raken studenten vertrouwd met ondernemen en leren ze hun toekomstige werkveld kennen. Ondernemers krijgen dan weer meer contact met de hogescholen. Alle studenten van de opleiding bedrijfsmanagement (afstudeerrichtingen accountancy-fiscaliteit, financiën-verzekeringen, marketing en KMO-management) worden actief bij deze award betrokken.

Om de genomineerde ondernemers vertrouwd te maken met het project, werden zij op de campus Aalst getrakteerd op een ontbijtsessie. Dit is geen theoretisch project. Het engagement van ondernemers én studenten is dan ook cruciaal voor het welslagen van de Ondernemersaward. Op 25 april 2013 zal worden bekendgemaakt wie de meest gebeten ondernemer van Aalst is.

Deze award is een unieke samenwerking tussen de twee hogescholen in Aalst (HoGent en KAHO Sint-Lieven). Daarnaast zijn het Agentschap Ondernemen, de stad Aalst, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, JCI Aalst en het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen bevoorrechte partners. Dit project is tot stand gekomen met de steun van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid, dat naast het geven van directe steun aan ondernemingen ook de drijvende kracht wil zijn achter meer en sterker ondernemerschap in Vlaanderen en dit in het kader van de ViA-doorbraak ‘de open ondernemer’. Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële steun van de stad Aalst, Randstad, TechData, Belfius en Securex.


01/10/2012

Kick-off Ondernemersaward 2013

Gisteren is het startschot gegeven voor de tweede editie van de Ondernemersaward. Op deze kick-off in het stadhuis van Aalst waren alle eerstejaarsstudenten bedrijfsmanagement uit Aalst aanwezig. Schepen van Economie Paul Stockman verwelkomde de studenten en het project werd toegelicht door de projectcoördinator en het winnend team van vorig jaar. De studenten worden ambassadeurs van de kandidaat-ondernemers uit de regio Aalst die meedingen naar de prijs van meest gebeten ondernemer.

De Ondernemersaward wil de ondernemingszin van studenten stimuleren. Via een jaarlijks event leren ondernemers uit de regio Aalst en studenten van de Aalsterse hogescholen elkaar kennen. Zo raken studenten vertrouwd met ondernemen en leren ze hun toekomstige werkveld kennen. Ondernemers krijgen dan weer meer contact met de hogescholen. Dat leidt vaak tot een wisselwerking voor stages, marktonderzoeken, vacatures, onderwijscases, … Alle studenten van de opleiding bedrijfsmanagement (afstudeerrichtingen accountancy-fiscaliteit, financiën-verzekeringen, marketing en KMO-management) worden actief betrokken bij deze award.

De eerstejaarsstudenten bedrijfsmanagement moeten er proberen voor te zorgen dat hun ondernemer de winnaar wordt en dus de meest gebeten ondernemer. Om hen vertrouwd te maken met de Ondernemersaward, hebben de stad Aalst en de betrokken hogescholen de handen in elkaar geslagen. Vandaar dat er, vóór de Student Welcome op donderdag 27 september, een kick-off event werd georganiseerd in het stadhuis van Aalst. Dit is geen theoretisch project. Het is de bedoeling dat er met de resultaten effectief verder gewerkt wordt. Het engagement van de studenten is dan ook cruciaal voor het welslagen van de Ondernemersaward.

Deze award is een unieke samenwerking tussen de twee hogescholen in Aalst (HoGent en KAHO Sint Lieven). Daarnaast zijn het Agentschap Ondernemen, de stad Aalst, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, JCI Aalst en het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen bevoorrechte partners. Dit project is tot stand gekomen met de steun van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid (subsidiëring brugprojecten economie-onderwijs). Het Agentschap Ondernemen wil – naast het geven van directe steun aan ondernemingen – ook de drijvende kracht zijn achter meer en sterker ondernemerschap in Vlaanderen en dit in het kader van de ViA-doorbraak ‘de open ondernemer’.


10/05/2012

Meest gebeten ondernemers

Op 10 mei zijn de winnaars gekozen van de Ondernemersaward. De meest gebeten onder-nemer regio Aalst is Luc de Bisschop van L-Door. Binnen de categorie van ondernemers oud-studenten werden Bram Buys van Intrabu en Bart De Waele van Wijs in de kijker gesteld. Daarnaast is de meest gebeten herstarter Kurt Heerman van Neverland Themepark Projects. Positieve rolmodellen geven aanleiding tot meer ondernemerschap.

Dit event is de kroon op het werk van een jaar projectwerk binnen het brugproject Belfa. De studenten van de professionele bacheloropleiding Bedrijfsmanagement zijn volledig betrokken geweest bij het nomineren van de meest gebeten ondernemer regio Aalst. Zo willen de HoGent en KaHo (campussen Aalst) ondernemerschap stimuleren, en ondernemen en on-dernemers in een positief daglicht stellen.

Deze award kon op heel veel belangstelling rekenen. Zowel studenten, ondernemers, on-derwijzend personeel en beleidsmensen waren aanwezig. Zelfs 3 van de 4 uitdagende bur-gemeesters van Aalst volgden met spanning de stemming. De top 3 genomineerde onder-nemers, Stijn Sterck van Sterck, Joost Van Stichel van Galileo Energy en Luc De Bisschop van L-Door stelden zich voor aan het aanwezige publiek. Uiteindelijk werd Luc De Bisschop als meest gebeten ondernemer regio Aalst door de 300 aanwezige deelnemers verkozen.

Dit project wilt ondernemerschap stimuleren aan de hand van positieve rolmodellen. Een ideaal rolmodel is iemand die iets ouder is en hetzelfde carrièrepad heeft bewandeld. Van-daar dat ondernemers oud-studenten werden voorgesteld. De KaHo is trots op Bram Buys (oud-student Accountancy-Fiscaliteit) van Intrabu. HoGent stelde zijn ambassadeur Bart de Waele (ook oud-student Accountancy-Fiscaliteit) van Wijs voor.

Met deze Ondernemersaward grijpen de projectcoördinatoren de gelegenheid aan om het taboe rond falen bespreekbaar te maken. Zo werd Kurt Heerman van Neverland Themepark Projects voorgesteld als verdienstelijke herstarter.

Dit brugproject wordt gefinancierd door het Agentschap Ondernemen en is een unieke sa-menwerking tussen de Aalsterse hogescholen (HoGent en KaHo), de stad Aalst, JCI Aalst, het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarnaast werd het event mogelijk gemaakt door sponsors.


25/04/2012

Ondernemersaward op AVS en TVOOST!

Dit filmpje over de Ondernemersaward en het project van de eerstejaarsstudenten van de professionele bacheloropleiding Bedrijsmanagement wordt vertoond in de eerste week van mei op AVS en TVOost.


01/03/2012

Ontbijtsessie voor de genomineerde ondernemers

Op 1 maart trakteerde de campus Aalst van HoGent de genomineerde ondernemers voor de ‘Ondernemersaward 2012’ op een ontbijtsessie. Tijdens dit netwerkmoment gaf Anja Cornelis toelichting bij het brugproject en de Ondernemersaward. ‘Wie is het meest gebeten door ondernemen’ werd gelanceerd! Aansluitend bracht Bert Van Wassenhove een sessie rond de do’s en don’ts van digitale communicatie. De partners, sponsors en genomineerden kijken alvast uit naar een volgende ontmoeting. Zet 10 mei 2012 alvast in je agenda!


07/11/2011

Ondernemen? Wij maken er werk van!

De opleiding bedrijfsmanagement van de HoGent op de campus Aalst start dit academiejaar met een brugproject. Dit brugproject, met steun van het Agentschap Ondernemen, wil het ondernemerschap in de regio Aalst verder stimuleren door een brug te slaan tussen onderwijs en de ondernemers. Het project wil regionale bedrijven rond Aalst verenigen met de aanwezige kennisinstellingen en zo de drempel naar ondernemerschap verlagen en de vraag van bedrijven naar studenten en onderzoek bevorderen.

Via een jaarlijkse ondernemersaward leren ondernemers de HoGent en KAHO Sint Lieven kennen, wat leidt tot een wisselwerking voor stages, marktonderzoeken, bachelorproeven, vacatures, bedrijfsanalyses, … Studenten bedrijfsmanagement worden actief betrokken bij deze award en raken zo al vertrouwd met het toekomstige werkveld. Positieve rolmodellen stimuleren het starten van een eigen zaak.

Nieuw aan dit project is dat het niet alleen op de positieve aspecten van ondernemerschap focust, maar dat ook faillissementen en falen bespreekbaar gemaakt worden. De initiatiefnemers willen faalangst bijstellen, want deze angst is één van de belangrijkste remmers op het starten van een eigen zaak. Onderzoek wijst uit dat er in Vlaanderen een stigma aan faillissementen kleeft, waardoor mensen zich schamen voor hun faillissement. Als Vlaanderen meer ondernemers wil, dan zal dit stigma moeten verholpen worden.

Het project zal een informatiewebsite rond failleren en herstarten ontwikkelen. Er wordt ook lesmateriaal ontwikkeld om studenten te leren omgaan met de emoties die gepaard gaan met een faillissement. De onderwijswereld mag niet alleen succesverhalen over ondernemen benadrukken, maar moet studenten en kandidaat-ondernemers ook tonen hoe ze van falen kunnen leren. En hoe ze deze kennis kunnen gebruiken bij een volgend project. Het project is een unieke samenwerking tussen de twee hogescholen in Aalst (HoGent en KAHO Sint Lieven). Daarnaast zijn de stad Aalst, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, JCI Aalst, het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen en andere experts betrokken partners. De stuurgroep (zie foto) heeft vandaag (7 september 2011) de officiële start van het project gegeven in de campus Aalst van de HoGent.